Redusér lese- skrive og mattevansker

Øk konsentrasjon og oppmerksomhet

Begrepsinnlæring

Reflekser

Hva er primitive reflekser?

Alle har reflekser

Har du noen gang lagt fingeren din inn i hånden til en nyfødt baby? Da griper babyen rundt fingeren din og holder godt fast. Det er griperefleksen! Griperefleksen er en primitiv refleks, som skal bli passiv. Vi har også holdningsreflekser, som skal forbli aktive.  Alle blir født med et refleksivt bevegelsesmønster. Refleksene lærer barna å åle, krabbe, gå og løpe. Etter hvert tar høyere sentre i hjernen mer over og gir oss større kontroll. Med øvelse kan vi både gjøre bevegelser automatisk og viljemessig, og kan utføre flere handlinger samtidig.

Først da kan de benytte seg av hele sitt potensiale og kan lære mer...

Lærevansker

Dette kan jeg hjelpe deg med

Dempe symptomene på:

- Dysleksi
- Dyspraksi

-Dyskalkuli (mattevansker)
- Prosesseringsvansker
- Konsentrasjonsvansker
- Nevromotorisk umodenhet
- AD(H)D
- Autismespekteret
- Balanseproblem
- Sengevæting
- Hørsel (auditive persepsjonsvansker)
- Synsfunksjonelle vansker

- Selektiv mutisme

- Adferdsvansker

Mine metoder:

- Testing av reflekser
- Fargelysstimulering

- Grunnleggende begrepsopplæring
   (spesialpedagog Ragnhild Nyborg og professor Magne Nyborg)
- Lyttetrening - Dr Berards metode
- Fysiske øvelser til hjemmetrening

OM MEG

Jeg er lektor med mange år erfaring fra videregående skole og voksenopplæring for fremmedspråklige. Jeg har norsk, engelsk, tysk og historie som fag.

Jeg er utdannet innen refleksintegrering, lysstimulering, lydstimulering, og har videreutdannelse i anatomi og fysiologi.

Jeg har gått kursene til spesialpedagog Elin Natås (Hjernefabrikken).


Jeg er sertifisert fra INPP til å holde kurs for lærere slik at lærerne kan trene elever gjennom skoleåret. 


Jeg kan gi veiledning i:


  • refleksintegrering
  • å redusere lese-, skrive- og mattevansker 
  • å reduserer uro
  • å øke konsentrasjon og oppmerksomhet
  • begrepsinnlæring

Kurs

mine kurs

Holder kurs på forespørsel. 


Kontakt meg

Kontaktinformasjon: